Szukaj

Stale Czarne

Globalna produkcja stali w dół

Luty 2016 r. był kolejnym miesiącem z rzędu, w którym huty na całym świecie wytopiły mniej stali niż przed rokiem. Znaczący wpływ na taką sytuację mają Chiny. 

Jak informuje World Steel Association, w lutym 2016 r. na całym świecie powstało 120 mln ton stali, czyli o 3,3 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2015 r. Aż o 4 proc. spadła produkcja w Chinach (do 58,8 mln ton). Jeszcze większa zniżka miała miejsce w krajach Unii Europejskiej: o 6,3 proc., do 13,1 mln ton. Fatalnie wygląda sytuacja w Wielkiej Brytanii. Tamtejsze huty wytopiły zaledwie ok. 0,6 mln ton stali, czyli o niemal 40 proc. mniej niż przed rokiem. W Polsce również odnotowano spadek, o 13,3 proc., do 665 tys. ton. Nasz kraj jest piątym największym producentem stali we Wspólnocie. Po dwóch miesiącach 2016 r. wyprodukował jej 1,37 mln ton. 
Spadek poziomu produkcji stali na świecie sprawił, że poprawia się wskaźnik globalnego wykorzystania mocy wytwórczych. W lutym 2016 r. wyniósł on 66,2 proc., to o 0,9 pkt. proc. więcej niż w styczniu.