Szukaj

Badania rynkowe

Pomagamy w podejmowaniu decyzji biznesowych

Od lat zajmujemy się gromadzeniem, przetwarzaniem, analizowaniem i dostarczaniem informacji dotyczących polskiego rynku stali i aluminium.

Nasi eksperci przygotowują na zlecenie klientów (firmy i instytucje o zasięgu międzynarodowym) analizy poszczególnych sektorów rynku.

W naszej pracy wykorzystujemy wszelkie dostępne źródła informacji (dane statystyczne, opracowania naukowe, raporty etc.). Poza tym sami zdobywamy niezbędne dane z rynku.

Działamy niestandardowo i skutecznie, pozyskując dla naszych klientów rzetelne i wartościowe informacje, które pozwalają im rozwijać prowadzony biznes.

Dostarczamy:

  • informacje dotyczące głównych tendencji w produkcji, dystrybucji, przetwórstwie oraz konsumpcji stali i aluminium
  • szczegółowe analizy dotyczące wybranych sektorów – wielkość, wartość, struktura, główni gracze i odbiorcy
  • informacje na temat mocnych i słabych stron danego sektora, perspektyw jego rozwoju, potencjału oraz zagrożeń
  • analizy wskazujące najbardziej perspektywiczne sektory rynku
  • informacje na temat aktualnych inwestycji na rynku
  • prognozy dotyczące zmian cenowych

Wszelkich informacji udziela:

Andrzej Michalski-Stępkowski

tel. 603 299 554

email: biuro@amlpress.pl

UWAGA! NOWY PRODUKT – ALUINFO.PL