Szukaj
2018-03-02

Stale

Eurometal: zużycie jawne stali w UE wzrośnie o 1,9 proc. w 2018 r.

Według szacunków stowarzyszenia Eurometal w tym roku zużycie stali w Unii Europejskiej zwiększy się o 1,9 proc., zaś zużycie realne o 1,8 proc. Dynamika zużycia jawnego będzie taka sama, jak w 2017 r., natomiast realne zużycie stali będzie dwukrotnie niższe od ubiegłorocznego (wyniosło 4,2 proc.).

Eksperci Eurometalu prognozują, iż zużycie stali przez tzw. sektory stalochłonne w UE wzrośnie w tym roku o 2,2 proc. w porównaniu z 4,2 proc. rok wcześniej. Najwyższej dynamiki można spodziewać się w branży produkcji maszyn i urządzeń (4 proc.) oraz w budownictwie (3 proc.).

W 2018 r. popyt na wyroby gotowe ze stali w UE wyniesie 153 mln ton wobec 150 mln ton w 2017 r. Jak podkreśla Eurometal oznacza to kolejny rok stabilnego wzrostu zapotrzebowania – trend ten utrzymuje się już od pięciu lat.