Szukaj
2018-01-31

Stale

Widać efekty restrukturyzacji Outokumpu

Miniony rok przyniósł znaczną poprawę wyników finansowych fińskiego producenta stali nierdzewnych Outokumpu. Firma dostarczyła na rynek prawie 2,45 mln ton wyrobów, o 4 tys. ton więcej niż w 2016 r., choć zarobiła na tym dużo więcej. Zysk operacyjny Outokumpu w całym 2017 r. wyniósł 445 mln euro w porównaniu z 103 mln euro rok wcześniej, zaś zysk netto 392 mln euro wobec 144 mln euro w 2016 r. EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) wzrósł z 355 mln euro do 663 mln euro. Przychody grupy w 2017 r. zamknęły się kwotą 6,36 mld euro wobec 5,69 mld euro rok wcześniej.

Poprawa rentowności jest wynikiem prowadzonej restrukturyzacji. Jednym z jej elementów jest redukcja zadłużenia. Na koniec grudnia 2017 r. dług netto Outokumpu wynosił 1,09 mld euro w porównaniu z 1,24 mld euro w grudniu 2016 r. Dzięki temu wskaźnik długu do kapitałów własnych obniżył się do 40,1 proc. z 51,4 proc.

Wydatki inwestycyjne Outokumpu zamknęły się kwotą 174 mln euro, o 10 mln euro więcej niż w 2016 r. Grupa zredukowała też zatrudnienie do 10141 osób (z 10600 w końcu grudnia 2016 r.).