Szukaj
2018-01-31

Stale

ArcelorMittal zwiększył produkcję i zyski w 2017 r.

Przychody grupy ArcelorMittal w 2017 r. wyniosły 68,7 mld dol. wobec 56,8 mld dol. odnotowanych w 2016 r. – podała spółka. Oznacza to wzrost o 20,9 proc. r.d.r. Powodem tego były przede wszystkim wyższe średnie ceny stali (o 20,4 proc. w porównaniu z 2016 r.), a także wzrost wolumenu sprzedanych wyrobów. W 2017 r. firma uzyskiwała na tonie sprzedanych wyrobów stalowych średnio 702 dol. w porównaniu z 568 dol. w 2016 r. W samym czwartym kwartale 2017 r. średnia cena tony sprzedanych wyrobów wynosiła 736 dol.

Zysk operacyjny największego na świecie producenta stali wyniósł ponad 5,4 mld dol. w porównaniu z 4,2 mld dol. rok wcześniej (wzrost 30,8 proc.), zaś zysk netto wzrósł z 1,8 mld dol. do niemal 4,6 mld dol.

W 2017 r. firma zwiększyła zarówno produkcję stali, jak też dostawy wyrobów na rynek. ArcelorMittal wytopił 93,1 mln ton stali wobec 90,8 mln ton rok wcześniej. Wolumen sprzedaży wyrobów gotowych wyniósł natomiast 85,2 mln ton w porównaniu z 83,9 mln ton rok wcześniej, tj. o 1,6 proc. Zysk operacyjny na każdej tonie wytopionej stali wynosił 64 dolary wobec 50 dol. w 2016 r., zaś uzyskany wynik EBITDA na tonie stali zwiększył się z 75 dol. do 99 dol.

Według prezesa ArcelorMittal Lakshmiego N. Mittala, bardzo dobre wyniki finansowe koncernu to efekt kombinacji pozytywnych czynników rynkowych, jak również nieustannej restrukturyzacji samej firmy w ramach strategii tzw. Action 2020, która ma przynieść 1,5 mld dol. oszczędności. ArcelorMittal obniża m.in. swoje zadłużenie – na koniec grudnia 2017 r. dług netto wynosił 10,1 mld dol. w porównaniu z 11,1 mld dol. rok wcześniej.

Szacunki ArcelorMittal wskazują, że jawne zużycie stali na świecie w 2017 r. zwiększyło się o 3,2 proc. r.d.r. W 2018 r. firma spodziewa się dalszego wzrostu zużycia w przedziale 1,5 – 2,5 proc., przy czym w Europie można oczekiwać wzrostu rzędu 1 – 2 proc. (w 2017 r. wyniósł on 1,5 proc.). Zużycie stali w Chinach utrzyma się natomiast na ubiegłorocznym poziomie (możliwy jest spadek 0,5 proc., jak również wzrost w tej samej skali). Powodem spadku tempa zużycia stali w Państwie Środka jest przede wszystkim pogorszenie sytuacji na tamtejszym rynku nieruchomości. Mniejsze zużycie w tym segmencie ma być częściowo zrekompensowane popytem ze strony budownictwa infrastrukturalnego oraz motoryzacji. Bardzo dobrze wyglądają natomiast perspektywy pozostałych krajów Azji – zużycie w tym regionie może wzrosnąć w 2018 r. o 3 – 4 proc. w porównaniu z 2017 r.

Grupa ArcelorMittal planuje zainwestować w 2018 r. zainwestować w 2018 r. 3,8 mld dol., o miliard dolarów więcej niż w 2017 r. Największą część inwestycji pochłoną projekty w Meksyku i Włoszech (przejęcie kombinatu Ilva). Wśród największych trwających projektów firma wymienia także jedną inwestycję w Polsce: modernizację linii do produkcji walcówki w sosnowieckiej hucie Cedler. Zakończenie tego projektu nastąpić ma w 2019 r. Efektem inwestycji wartej 120 mln zł będzie m.in. zwiększenie wolumenu produkcji o 90 tys. ton rocznie.