Szukaj
2018-01-25

WIADOMOŚCI

Sektor aluminium bije kolejne rekordy

Miniony rok przyniósł kolejny rekord produkcji aluminium pierwotnego. Huty na całym świecie wyprodukowały 63,39 mln ton tego metalu – wynika z szacunków International Aluminium Institute (IAI). W porównaniu z 2016 r., kiedy produkcja wyniosła 59,89 mln to, oznacza to wzrost o 5,8 proc. Tempo przyrostu produkcji aluminium odpowiada w praktyce dynamice zapotrzebowania na ten metal na świecie. Szacunki takie przedstawiały w poprzednich miesiącach czołowe firmy sektora, np. Rusal, Hydro oraz Alcoa.

Wzrost produkcji aluminium pierwotnego jest przede wszystkim zasługą Chin oraz Azji. Produkcja w Chinach wyniosła w 2017 r. prawie 32,26 mln ton wobec 31,64 mln ton rok wcześniej. Są to jednak tylko dane o oficjalnej produkcji. IAI podsumowała także wielkość tzw. produkcji nieraportowanej z Chin, którą oszacowano na 3,65 mln ton (w 2016 r. był to 1 mln ton). Tak więc szacowana łączna produkcja aluminium w Państwie Środka w 2017 r. wyniosła 35,91 mln ton, tj. aż o 10 proc. więcej niż w 2016 r. Tym samym udział Chin w globalnej produkcji aluminium zwiększył się w 2017 r. do 56,7 proc. w porównaniu z 54,5 proc. w 2016 r.

Na uwagę zasługuje również stopniowy wzrost produkcji w pozostałych krajach Azji (chodzi głównie o Indie). W 2017 r. region ten wyprodukował 3,95 mln ton aluminium pierwotnego, o niemal milion ton niż dwa lata wcześniej. Bardzo stabilnie zachowywali się producenci z Europy Zachodniej i Wschodniej. W pierwszym z regionów wyprodukowano 3,78 mln ton aluminium pierwotnego, w drugim zaś (obejmującym całą Rosję) 4 mln ton. Nieznacznie spadła produkcja w Ameryce Północnej. Wyniosła ona w 2017 r. 3,95 mln ton w porównaniu z 4,03 mln ton rok wcześniej. Warto odnotować, że skala spadku w porównaniu do lat poprzednich nie jest jednak duża.