Szukaj
2018-01-04

WIADOMOŚCI

Impexmetal zainwestuje ponad miliard złotych w Koninie

Rada nadzorcza Impexmetalu przyjęła nową strategię rozwoju na lata 2018 – 2026. Zakłada ona zwiększenie produkcji i sprzedaży wyrobów walcowanych ze 100 tys. do 200 tys. ton rocznie oraz przychodów ze sprzedaży do około 2,6 mld złotych.

Aby podwoić wolumen produkowanych w Koninie wyrobów płaskich Impexmetal zainwestuje do 2026 r. prawie 1,09 mld zł. Poza zwiększeniem mocy Wydziału Walcowni efektem działań będzie także rozbudowa zdolności produkcyjnych Wydziału Odlewni do 300 tys. ton wlewków.

Inwestycje zostaną sfinansowane ze źródeł zewnętrznych (kredyty inwestycyjne, leasing) jak również ze środków własnych tj. z zysków zatrzymanych.

Poza zwiększeniem wolumenu sprzedaży wyrobów celem nowej strategii jest wprowadzenie na rynek nowych wyrobów wysokowytrzymałych dla segmentu samochodowego oraz zwiększenie możliwości produkcji wyrobów cienkich i platerowanych. „Powyższe działania pozwolą na znaczne umocnienie pozycji Spółki na rynku motoryzacyjnym i opakowaniowym. Istotnym efektem jest również obniżenie kosztów produkcji oraz zmniejszenie energochłonności procesów produkcyjnych” – napisał zarząd Impexmetalu w raporcie dla inwestorów.

Należąca do Impexmetalu firma Aluminium Konin jest największym w Polsce producentem wyrobów płaskich z aluminium. Z raportu spółki za trzeci kwartał 2017 r. wynika, iż w całym 2017 r. wolumen produkcji konińskiego zakładu wyniesie niecałe 100 tys. ton.

Popyt na blachę aluminiową z Konina jest coraz większy i pochodzi on zarówno z kraju, jak i zagranicy. Produkcja Impexmetalu nie zaspokaja krajowego popytu. Według szacunków magazynu „Nowa Stal” jawne zużycie wyrobów płaskich z aluminium w 2017 r. wyniosło prawie 324 tys. ton i było wyższe o ponad 7 proc. w porównaniu z 2016 r.

W skali globalnej wzrost popytu na blachę aluminiową wynika w dużym stopniu z rosnącego zużycia tych wyrobów w branży samochodowej, a także produkcji środków transportu.