Szukaj
2017-10-27

Stale

Eurofer: jawne zużycie stali w Europie spadło w drugim kwartale 2017 r.

Inwestycje wewnętrzne oraz eksport będą przyczyniać się do zwiększenia zużycia jawnego stali w Unii Europejskiej – twierdzi stowarzyszenie Eurofer. Perspektywy na 2018 r. wyglądają optymistycznie, choć w drugim kwartale 2017 r. zużycie stali w Europie nieznacznie spadło.

Według szacunków Euroferu dostawy stali przez europejskich producentów do odbiorców w Unii Europejskiej w drugim kwartale 2017 r. były niższe o 3,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Spadek ten nie wynikał jednak z osłabienia popytu, ale z rosnącego importu wyrobów stalowych spoza Unii Europejskiej. Eurofer szacuje, że wolumen importu stali z krajów trzecich do Unii zwiększył się w drugim kwartale 2017 r. o 10 proc. rok do roku. Wpływ na ograniczenie zakupów w europejskich hutach miało także ograniczanie poziomu zapasów.

– Względna równowaga związana ze wzrostem podaży stali ze strony unijnych i zewnętrznych dostawców obserwowana w pierwszym kwartale 2017 r. została odwrócona koszem hut europejskich – twierdzi Axel Eggert, dyrektor generalny Euroferu. Dodaje on, że pomimo spadku importu wyrobów stalowych z Chin wskutek nałożenia ceł, do Europy szerszym strumieniem zaczęły płynąć wyroby stalowe z innych krajów.

Wstępne szacunki Euroferu odnośnie trzeciego kwartału 2017 r. wskazują na wzrost jawnego zużycia i zakupów u europejskich dostawców. Wcześniejsze sezonowe zmniejszenie zapasów wyrobów stalowych (tzw. destocking) doprowadziło bowiem do większej niż w poprzednich latach redukcji stanów magazynowych.

Eurofer spodziewa się, że w całym 2017 r. zużycie jawne stali w Unii Europejskiej zwiększy się o 2,3 proc.. Wzrost oczekiwany jest także w 2018 r. Będzie to spowodowane koniunkrurą w tzw. sektorach stalochłonnych, zwłaszcza w motoryzacji i budownictwie. Produkcja tych branż ma się zwiększyć o 1,9 proc.