Szukaj
2017-10-17

WIADOMOŚCI

Bowim zainwestuje ponad 57 mln zł w rozwój

Z przedstawionej we wtorek zaktualizowanej strategii rozwoju wynika, że do 2020 r. grupa Bowim wyda na inwestycje łącznie 57,3 mln zł. Celem planu jest umocnienie pozycji spółki na rynku dystrybucji stali, dalszy wzrost sprzedaży m.in. poprzez rozwój oddziałów detalicznych, jak również zwiększenie mocy przerobowych centrum serwisowego (spółka zależna Passat Stal).

Już w 2016 r. Bowim rozpoczął modernizację centrum logistyczno-magazynowego w Sosnowcu. Inwestycja ta ma na celu przyspieszenie procesów załadowczo-wyładowczych i zwiększenie liczby obsługiwanych pojazdów. Dotychczasowe nakłady na ten projekt, zawierające część budowlaną oraz wymianę parku maszynowego, wyniosły12,3 mln zł. Sfinansowano je w 25 proc. ze środków własnych, a w 75 proc. z długu oprocentowanego.

Kolejnym elementem planu inwestycyjnego na 2017 r. jest otwarcie magazynu składowego (tranzytowego) na terenie spółki zależnej Passat-Stal w Płocku. Koszt tej inwestycji to 400 tys. zł. Otwarcie magazynu składowego pozwoli na sprawniejszą realizację dostaw dla klientów mających swoje zakłady przetwórcze w środkowej i północnej Polsce.

Do końca 2017 r. Bowim planuje też budowę nowej hali magazynowej oraz budowę infrastruktury pod magazyn wysokiego składowania. W przyszłym roku planowana jest budowa magazynu wysokiego składowania, pozwalającego na pionowe magazynowanie około 4 tys. ton wyrobów stalowych.

W kwietniu br. spółka zależna Bowim Podkarpacie Sp. z o.o. rozpoczęła budowę centrum magazynowo-dystrybucyjnego wraz z infrastrukturą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec, Podstrefa Rzeszów. Inwestycja o wartości 6,2 mln zł finansowana jest pożyczką od Agencji Rozwoju Przemysłu SA. (5,6 mln zł). Budowa centrum ma się zakończyć z początkiem 2018 r. Dzięki nowoczesnej powierzchni magazynowej oraz infrastrukturze znacząco zwiększą się zdolności przeładunkowe i załadunkowe spółki zależnej. Mocną inwestycji jest lokalizacja centrum przy węźle autostrady A4. Będzie to priorytetowy projekt Bowimu na 2018 r.

Do 2020 r. Bowim chce również doprowadzić linię kolejową do swojego centrum logistyczno-magazynowego w Sosnowcu. Koszt tej inwestycji szacowany jest na 10 mln zł i zostanie sfinansowany kredytem inwestycyjnym. Bocznica kolejowa ułatwi dostawy zamawianych towarów i transport do odbiorców.

Firma planuje też zakup maszyny do cięcia poprzecznego blach w kręgu za około 15 mln zł. Ponadto 1,5 mln zł zainwestowanych zostanie w nowe rozwiązania informatyczne. Obydwie inwestycje sfinansuje środkami zewnętrznymi oraz własnymi.

Planowane jest ponadto otwarcie sieci lokalnych detalicznych składów handlowych w głównych miastach Polski, w których Bowim posiada biura handlowe. W grę wchodzą różne opcje rozwoju sieci detalicznej: budowa oddziałów, najem lub „selektywne przejęcia lokalnych dystrybutorów wyrobów hutniczych”. Do 2020 r. powinno przełożyć się to na 10-proc. wzrost przychodów oraz poprawić rentowność, ponieważ sprzedaż detaliczna zapewnia wyższe marże.

Bowim nie wyklucza również zakupu innych dystrybutorów stali i „aktywnie analizuje rynek w celu potencjalnego dokonania przejęć i akwizycji spółek wpisujących się w powyższą część strategii”. Firma podtrzymuje także deklaracje wypłaty dywidendy. Zamierza na nią przeznaczać 5 – 15 proc. wypracowanego zysku, w zależności od możliwości finansowych i planów inwestycyjnych.