Szukaj
2017-08-28

WIADOMOŚCI

Aluminium podnosi wyniki Impexmetalu

W pierwszej połowie 2017 r. przychody grupy Impexmetalu w segmencie aluminium wyniosły prawie 588,7 mln zł, a zysk netto 49 mln zł. 

Segment aluminium, którego głównym aktywem jest firma Aluminium Konin kierowana przez Jana Woźniaka (na zdjęciu), pozostaje najważniejszą częścią grupy Impexmetalu. Przychody ze sprzedaży tego segmentu w pierwszym półroczu br. były wyższe o 12,5 proc., zaś zysk netto wyższy o 20,8 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. Natomiast przychody ze sprzedaży do klientów zewnętrznych (poza grupę Impexmetalu) wyniosły prawie 577,2 mln zł, tj. o 12,8 proc. więcej niż rok wcześniej.

Wolumen wyrobów aluminiowych dostarczonych na rynek wyniósł 48,5 tys. ton wobec 45,4 tys. ton w pierwszej połowie 2016 r.

Wartość inwestycji w zakładzie Impexmetalu w Koninie wyniosła w pierwszym półroczu 2017 r. 26 mln zł.

„Sytuacja na rynku aluminiowych wyrobów walcowanych jest bardzo dobra. Prognozuje się dwukrotny wzrost zapotrzebowania na blachy i taśmy aluminiowe w ciągu najbliższych 10 lat. (…) Dla Aluminium Konin szczególnie ważne są rynki motoryzacyjny i opakowaniowy. Trwająca obecnie rewolucja w branży motoryzacyjnej wymuszona poprzez restrykcyjne normy środowiskowe powoduje coraz szersze zastosowanie lekkich materiałów, w tym głównie aluminium. Również w segmencie zakrętek do napoi można zaobserwować ciągły kilkuprocentowy wzrost popytu” - napisała spółka w komentarzu do raportu.

W pierwszej połowie 2017 r. Impexmetal podpisał umowę o dofinansowanie projektu „Opracowanie technologii produkcji kształtowników otwartych i zamkniętych ze stopu Aluminium ECO-AlSi pochodzącego w całości z recyklingu aluminiowych części samochodowych”. Wartość całego projektu to 8,7 mln zł, z czego wartość dofinansowania 2,9 mln zł. Rezultatem projektu będzie "innowacyjny produkt: kształtownik otwarty i zamknięty, wykonany w 100 proc. z materiału pochodzącego z recyklingu".

Spółka rozpoczęła także prace badawczo-rozwojowe związane z projektem „Opracowanie wysokozaawansowanej technologii produkcji wielowarstwowych taśm aluminiowych HSAA-P30 przeznaczonych do nowej generacji wymienników ciepła”. Z kolei rezultatem tego projektu będzie „innowacyjna wielowarstwowa taśma aluminiowa HSAA-P30 przeznaczona do nowej generacji samochodowych wymienników ciepła, charakteryzująca się znacząco podwyższonymi własnościami wytrzymałościowymi wobec standardowych taśm platerowanych oraz zwiększoną odpornością korozyjną i wyższą podatnością do odkształceń plastycznych w procesach formowania na zimno, wysoką odpornością termiczną i odpowiednią podatnością do lutowania”.