Szukaj

O nas

Wszystko o rynku stali i aluminium

Jesteśmy jedynym wydawnictwem, które tak szeroko, dokładnie i profesjonalnie opisuje polską branżę hutniczą.
Dostarczamy informacji o produkcji, przetwórstwie i dystrybucji STALI CZARNYCH, STALI NIERDZEWNYCH oraz ALUMINIUM.

Nasze wydawnictwa

 • „Nowa Stal” – kwartalnik poświęcony polskiej branży stali nierdzewnych i aluminium.
 • Raport roczny poświęcony branży aluminium – ukazuje się wraz z grudniowym wydaniem magazynu „Nowa Stal”.
 • Raport roczny poświęcony branży stali nierdzewnych – ukazuje się wraz z lutowym wydaniem magazynu „Nowa Stal”.
 • „Stalowe Forum” – kwartalnik poświęcony rynkowi stali czarnych, wydawany we współpracy z Polską Unią Dystrybutorów Stali.
 • Raport roczny PUDS – publikacja podsumowująca aktualną koniunkturę na rynku dystrybucji i przetwórstwa stali czarnych, powstaje we współpracy z Polską Unią Dystrybutorów Stali.

Roczny nakład naszych wydawnictw to ok. 35 tys. egzemplarzy. Docieramy do przedstawicieli przedsiębiorstw, których łączne roczne przychody sięgają 50 mld zł.

Badania i analizy

Wydawnictwo Prasowe AML Press dynamicznie rozwija działalność analityczną. Na zlecenie naszych klientów prowadzimy badania rynku stali czarnych, stali nierdzewnych i aluminium.

Dostarczamy rzetelnych informacji m.in. o wielkości i wartości poszczególnych sektorów, firm w nich działających, aktualnej koniunktury oraz obowiązujących trendów; nasi eksperci opracowują prognozy, wskazują warte zagospodarowania nisze rynkowe. 

Dostarczamy:

 • informacje dotyczące głównych tendencji w produkcji, dystrybucji, przetwórstwie oraz konsumpcji stali i aluminium
 • szczegółowe analizy dotyczące wybranych sektorów – wielkość, wartość, struktura, główni gracze i odbiorcy
 • informacje na temat mocnych i słabych stron danego sektora, perspektyw jego rozwoju, potencjału oraz zagrożeń
 • analizy wskazujące najbardziej perspektywiczne sektory rynku
 • informacje na temat aktualnych inwestycji na rynku
 • wszelkich innych informacji rynkowych

 

Kontakt:

Andrzej Michalski-Stępkowski

tel. 603 299 554

email: biuro@amlpress.pl