Szukaj
2017-07-17

WIADOMOŚCI

Regały wspornikowe do składowania profili stalowych i aluminiowych

Regały wspornikowe są najlepszym wyborem do składowania długich elementów stalowych lub aluminiowych, takich jak profile, rury, pręty i arkusze blachy.

W obrocie funkcjonuje wiele różnych nazw regałów wspornikowych – dłużycowe, na dłużyce, wysięgnikowe lub wsporcze. W dalszej części artykułu pojęcia te stosowane będą zamiennie.

Najważniejszą cechą regałów wspornikowych jest specyficzna konstrukcja oparta na jednosłupowej strukturze pojedynczej ramy. Innymi słowy, regały te nie posiadają przednich słupów nośnych. Dlatego też można na nich przechowywać towary, których długość uniemożliwia składowanie na standardowych regałach ramowych (paletowych), gdzie gniazda składowania są jednoznacznie zwymiarowane.

 

Nieograniczona przestrzeń składowania dłużyc

Pozbawione przednich słupów nośnych ramy regałów wspornikowych tworzą przestrzeń składowania, która jest ograniczona tylko z jednej strony – na plecach regału. Modułowa konstrukcja pozwala na budowę ciągu regałowego o dowolnej długości. Długość wsporników z kolei dopasowuje się do wymiarów składowanych ładunków. Dzięki temu, elementy o różnych gabarytach można przechowywać na jednym regale, bez konieczności jego ciągłego dostosowywania do aktualnych zapasów. Ma to szczególne znaczenie we współczesnym obrocie towarowym, który wymusza szybkie reagowanie na zmieniające się potrzeby klientów.

Regały wspornikowe można użytkować zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz budynków. W tym drugim przypadku istnieje możliwość zainstalowania zadaszenia, chroniącego ładunek przed opadami atmosferycznymi.

 

Optymalizacja czasu i przestrzeni magazynowej dzięki regałom wspornikowym

Konstrukcję nośną regałów wspornikowych stanowią pionowe słupy łączone ze sobą w ciąg regałowy za pomocą rygli. Tego typu modułowa budowa pozwala na dokładne dostosowanie długości rzędu do wymiarów magazynu. Umożliwia również łatwe i szybkie dostawienie kolejnych modułów i tym samym zwiększanie przestrzeni składowania.

Regały wspornikowe występują w dwóch wersjach – jednostronnej i dwustronnej. Regały z ramionami po jednej stronie ramy instaluje się zazwyczaj wzdłuż ścian magazynu, a dwustronne na otwartej przestrzeni obiektu, przy zachowaniu odpowiedniej szerokości korytarzy transportowych. Warto podkreślić, że obie wersje zazwyczaj budowane są na bazie tych samych słupów, co pozwala na prostą zmianę konfiguracji regału praktycznie w dowolnym momencie.

Słupy regałów dłużycowych mogą mieć wysokość 12 m, a odległość między wspornikami, na których składowany jest ładunek, można regulować w odstępach 100 mm. Dzięki temu inwestor maksymalnie wykorzystuje nie tylko powierzchnię, ale i kubaturę magazynu. W przypadku zastosowania baz mobilnych (regały wspornikowe przesuwne) można osiągnąć ponad 90% wykorzystanie dostępnej przestrzeni w magazynie.

Wskazane cechy regałów wsporczych znacząco upraszczają transport wewnętrzny w magazynie. Wszystkie ładunki dłużycowe są dobrze widoczne i łatwo dostępne, co z kolei ułatwia kontrolę stanów magazynowych. Można nimi manipulować za pomocą wózków widłowych, suwnic i układnic, a na najniższych poziomach również ręcznie.

 

Budowa regałów wspornikowych

Konstrukcja regałów na dłużyce jest prosta, ale dzięki temu wytrzymała i odporna na potencjalne uszkodzenia, wynikające z ich codziennej eksploatacji. Zasady projektowania regałów wspornikowych określa norma FEM 10.2.09, obowiązująca od maja 2015 r. Przykładem regału zaprojektowanego zgodnie z tą normą jest System 22, produkowany przez polską firmę MGL Sp. z o.o. (https://www.mgltechnika.pl/regaly-magazynowe/regaly-wspornikowe/). Regał ten standardowo posiada następujące parametry:

  • maksymalna wysokość: 12 m,
  • regulacja wysokości wsporników co 100 mm,
  • maksymalna długość wspornika: 2200 mm,
  • maksymalna odległość sąsiadujących ram: 2000 mm.

Dopuszczalne obciążenia użytkowe konstrukcji (nośność pojedynczych wsporników) są przedmiotem każdorazowej weryfikacji obliczeniowej, wykonywanej przez producenta. Jej celem jest m.in. ocena względem stanu granicznego nośności oraz użytkowalności konkretnej konstrukcji, zaprojektowanej dla użytkownika.

Praktyka pokazuje, że ze względu na swoje parametry i cechy użytkowe, statyczne regały wspornikowe są najczęściej wybieranym rozwiązaniem w magazynowaniu długich elementów stalowych i aluminiowych.