Szukaj
2016-11-13

Stale Czarne

Dobre wyniki polskich dystrybutorów stali

Rodzimi dystrybutorzy i przetwórcy stali trzeci kwartał 2016 r. mogą zaliczyć do udanych. Widać to na przykłądzie spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Konsorcjum Stali wyniosły we wspomniany okresie 319,29 mln zł wobec 304,58 mln zł rok wcześniej. Kwartalny zysk netto zamknął się kwotą 7,84 mln zł w porównaniu z 2,49 mln zł w trzecim kwartale 2015 r.

Jak stwierdził w komentarzu zarząd Konsorcjum Stali, „dzięki prawidłowej ocenie rynku, mimo korekt cenowych emitent i podmioty z jego grupy wygenerowały w trzecim kwartale skonsolidowany zysk netto na poziomie 7,838 mln zł”. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zysk netto jest wyższy o 5,35 mln zł. Kwartalny zysk operacyjny wyniósł 9,99 mln zł wobec 3,95 mln zł zysku rok wcześniej.

„Zwiększeniu o blisko 6,6 tys. ton uległ również łączny wolumen sprzedaży osiągając poziom 155,7 tys. ton” – stwierdza Konsorcjum Stali.

Narastająco po trzech kwartałach 2016 r. spółka miała 30,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 9,58 mln zł zysku rok wcześniej. W tym czasie przychody ze sprzedaży wyniosły 919,75 mln zł w porównaniu z 888,19 mln zł rok wcześniej.

Inny potentat rynkowy, grupa Stalprofil, w trzecim kwartale 2016 r.  sprzedała łącznie 46 tys. ton wyrobów hutniczych. Łączny wolumen sprzedaży był wyższy o ponad 8 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. 

„Zrealizowany wolumen sprzedaży Grupa zawdzięcza swojej aktywności rynkowej, szerokiej ofercie asortymentowej i wydajnej infrastrukturze logistycznej na składzie handlowym w Katowicach i na zmodernizowanym składzie w Dąbrowie Górniczej. Oba składy dysponują obecnie nowoczesnym zapleczem logistycznym i dzięki temu oferują szerszą gamę towarów. Rozbudowa i modernizacja składu w Dąbrowie Górniczej przebiegła zgodnie z harmonogramem i z budżetem i została zakończona” – stwierdza Stalprofil w komentarzu do raportu kwartalnego.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 235,53 mln zł w trzecim kwartale 2016 r. wobec 164,95 mln zł rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 9,33 mln zł wobec 4,19 mln zł straty rok wcześniej.

Narastająco po trzech kwartałach 2016 r. spółka miała 10,63 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,43 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 596,28 mln zł w porównaniu z 476,4 mln zł rok wcześniej. Wpływ na wyniki grupy Stalprofilu miało zawiązanie rezerw w wysokości ponad 14 mln zł. Jest to efekt restrukturyzacji spółki zależnej ZRUG Zabrze.

W ujęciu jednostkowym zysk netto Stalprofilu od stycznia do września 2016 r. wyniósł 7,67 mln zł wobec 3,65 mln zł zysku rok wcześniej.