Szukaj

Newsy

Stale Czarne

30 tys. mkw. powierzchni wystawienniczej, 1 000 metrów torów do ekspozycji taboru oraz maszyn i urządzeń torowych, 700 wystawców z 25 krajów – TRAKO 2017 już za tydzień!

TRAKO NAPĘDZA

Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO to największe i najbardziej prestiżowe w Polsce spotkanie branży transportu szynowego i drugie co do wielkości i znaczenia targi kolejowe w Europie. Targi TRAKO (Centrum Wystawienniczo-Targowe AMBEREXPO w Gdańsku, 26 - 29 września 2017 r.) to miejsce spotkań firm z branży kolejowej i tramwajowej: organizatorów i przewoźników, dostawców technologii, producentów, dystrybutorów, przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, ekspertów, inżynierów, inwestorów, pasjonatów kolei. To również miejsce dyskusji, wymiany doświadczeń i poszukiwania innowacyjnych rozwiązania dla infrastruktury, systemu zarządzania transportem i technologii wyposażenia taboru. Podczas ponad 40 wydarzeń: debat, seminariów, konferencji i prezentacji w międzynarodowym gronie poruszane będą najbardziej aktualne, priorytetowe dla branży tematy. TRAKO 2017 to 700 wystawców z 25 krajów, w tym pawilony narodowe: Austrii, Czech, Wlk. Brytanii, niemieckich landów- Berlina i Brandenburgii, Saksonii, Badenii-Wirtembergii.
oraz misje handlowe Brukseli i Walonii.

PO RAZ PIERWSZY - DZIEŃ KARIERY
W ramach Dnia Kariery (piątek, 29 września) wystawcy Targów TRAKO będą prezentowali oferty pracy, staży i praktyk. Zamierzeniem organizatorów jest stworzenie możliwości bezpośredniej wymiany informacji oraz wzajemnych oczekiwań pracodawców i pracobiorców, także w perspektywie wyboru kierunku studiów, ich specjalizacji, studiów doktoranckich.

Uczestnicy Dnia Kariery będą mogli zwiedzać ekspozycję wystawienniczą TRAKO, która obrazuje stan rozwoju branży oraz zapoznać się z najnowszymi, innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi i międzynarodowymi projektami realizowanymi dla transportu szynowego. W programie m. in.: debata: Programy branżowe szkół średnich, warsztaty pisania CV, debata pt. Czy branża transportu szynowego jest atrakcyjnym pracodawcą dla absolwentów wyższych uczelni oraz job wall z ofertami pracy, staży, praktyk i indywidualne spotkania z pracodawcami.

TRAKO POMAGA
Wystawcy i organizatorzy Targów TRAKO od lat organizują akcję charytatywną TRAKO DZIECIOM. W tym roku beneficjentem akcji są podopieczni Fundacji „Dr Clown”.

TRAKO DZIECIOM to poświęcony tematyce kolejowej konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży, do którego po raz pierwszy zapraszamy także pacjentów objętych opieką Fundacji „Dr Clown”. Jego tegoroczna, dziewiąta edycja zatytułowana jest „Mój przyjaciel w podróży pociągiem”. Finałem konkursu jest aukcja prac młodych, utalentowanych twórców - laureatów podczas wieczornej GALI TRAKO. Wszystkie środki pieniężne pozyskane z akcji zasilą konto Fundacji „Dr Clown”. Każdy może znaleźć się wśród laureatów naszego konkursu – wystarczy przysłać do nas swoje prace i… satysfakcja gwarantowana.

”Doktorzy clowni” realizują program „Terapia śmiechem” w polskich szpitalach dziecięcych, placówkach specjalnych, domach pomocy społecznej, świetlicach socjoterapeutycznych, domach dziecka i wszędzie tam, gdzie przebywają chore, niepełnosprawne dzieci.

TRAKO NAGRADZA NAJLEPSZYCH
Targom TRAKO towarzyszy siedem prestiżowych konkursów:

  • Konkurs o nagrodę specjalną im. inż. Józefa Nowkuńskiego dla ukończonych inwestycji liniowych i kubaturowych oraz projektów nowych inwestycji infrastrukturalnych szynowych zrealizowanych na terenie Polski, a także taboru szynowego, posiadającego dopuszczenie przynajmniej w jednym kraju UE i prezentowanego na TRAKO 2017
  • Konkurs o nagrodę im. inż. Ernesta Malinowskiego dla wyrobów i innowacji technicznych stosowanych w kolejnictwie i prezentowanych na targach
  • Konkurs o Nagrodę im. prof. Czesława Jaworskiego za wybitne osiągnięcia w stosowaniu nowych technologii i urządzeń trakcji elektrycznej
  • Konkurs o Medal Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich
  • Konkurs o Nagrodę im. prof. Jana Podoskiego dla najlepszych wyrobów i innowacyjnych rozwiązań technicznych i nowoczesnych technologii przeznaczonych dla trakcji elektrycznej w komunikacji miejskiej
  • Konkurs na najatrakcyjniejszą ekspozycję TRAKO 2017
  • Konkurs Społecznie Odpowiedzialna Kolejowa Firma Roku

Program imprezy tworzy Rada Programowa Targów, w skład której wchodzą organizacje branżowe: Izba Gospodarcza Transportu Lądowego (IGTL), Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP (SITK RP), Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP), Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Railway Business Forum (RBF) oraz Stowarzyszenia na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego (SIRTS).

TRAKO organizowane są przez Międzynarodowe Targi Gdańskie SA oraz Grupę PKP. Partnerami targów są firmy Bombardier, Knorr-Bremse, Medcom, Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA, TINES oraz TRACK TEC.

Po konsultacji z biegłym rewidentem Vistal Gdynia zdecydował się zaktualizować wycenę długoterminowych kontraktów budowlanych oraz stworzyć odpisy aktualizujące wartość swoich należności. Jak podał zarząd Vistalu w komunikacie z 9 września 2017 r., „decyzja wpłynie negatywnie na jednostkowy wynik finansowy brutto Spółki za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. o kwotę około 42,9 mln zł oraz skonsolidowany wynik finansowy brutto Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia SA za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. o kwotę około 88,1 mln zł”. Spisane na straty należności dotyczą w dużym stopniu kontraktów zagranicznych w sektorze marine&offshore. Vistal przedstawi także powody, które skłoniły firmę do tak drastycznego przeszacowania wyników w przypadku kilku realizowanych projektów. Są nimi m.in. dodatkowe koszty związane z realizacją robót, niedoszacowanie kosztów realizacji projektu, przesunięcia w terminie realizacji projektu, jak również nieprzewidziane koszty związane z wydłużeniem czasu realizacji kontraktu wskutek zmian projektowych w dokumentacji technicznej oraz prawdopodobieństwo nieściągalności wierzytelności. Spółka poinformowała ponadto, iż „zamierza rozpocząć rozmowy ze swoimi partnerami biznesowymi w celu określenia warunków dalszej współpracy w zaistniałej sytuacji”. Aby obniżyć zadłużenie, kilka tygodni przed decyzją o aktualizacji wyceny kontraktów Vistal Gdynia zdecydował się sprzedać prawo użytkowania wieczystego nabrzeża w porcie w Gdyni. 

Dzięki zastosowaniu konstrukcji stalowej do huragan Irma, który przeszedł na początku września przez Florydę nie spowodował tak katastrofalnych strat, jakich się obawiano. Dotyczy to m.in. popularnych na Florydzie tzw. domów mobilnych, zamieszkiwanych często przez ubogich ludzi. Około 30 proc. z 850 tys. takich domów na Florydzie posiada szkielet wykonany ze stali, dzięki czemu są w stanie przetrwać duże załamania pogody. Konstrukcje stalowe do budowy domów na Florydzie przewiduje prawo budowlane wprowadzone w 1992 r. Floryda zdecydowała się zmienić przepisy w następstwie skutków huraganu Andrew, który spustoszył wówczas ten stan. Dotychczas władze stanowe przeznaczyły subsydia na wzmocnienie 30 tys. mobilnych domów konstrukcjami stalowymi.

III Konferencja Techniczna organizowana pod patronatem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach odbędzie się w dniach 29-30 sierpnia 2017 r. w Hotelu Echo w Cedzynie k. Kielc. Tytuł konferencji to „Spawanie – potęga technologii”.

Pierwszego dnia Konferencji swoją ofertę zaprezentują firmy członkowskie i partnerskie PIKS, wieczorem natomiast odbędzie się ognisko integracyjne dla wszystkich uczestników wydarzenia. Część merytoryczna rozpocznie się 30 sierpnia śniadaniem i prezentacją stoisk firm. Następnie referaty wygłoszą specjaliści Instytutu Spawalnictwa.

Więcej informacji nt. Konferencji udziela Biuro Izby. Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu.

Szczegóły pod tym linkiem : http://www.piks.com.pl/iii-konferencja-techniczna-w-cedzynie-k-kielc-spawanie-potega-technologii/

Producenci stali poprawili wyniki w pierwszym kwartale

Dzięki poprawie sytuacji na rynku stali dwaj czołowi jej producenci – ArcelorMittal i ThyssenKrupp – pochwalili się lepszymi wynikami finansowymi za miniony kwartał.

Przychody największego na świecie producenta stalli ArcelorMittal wyniosły w pierwszym kwartale 2017 r. 16,1 mld dol. wobec 13,4 mld dol. rok wcześniej. Zysk operacyjny zamknął się kwotą niemal 1,6 mld dol. wobec. 275 mln dol. rok wcześniej, zaś zysk netto wyniósł miliard dolarów w porównaniu z 416 mln dol. straty w pierwszym kwartale 2016 r.

ArcelorMittal osiągał na każdej wyprodukowanej tonie stali 75 dol. zysku operacyjnego w porównaniu z 13 dol. zysku rok wcześniej. Koncern dostarczył na rynek 21,1 mln ton wyrobów stalowych, o 400 tys. ton mniej niż rok wcześniej, ale jednocześnie o 1,1 mln ton więcej (o 5,1 proc.) niż w czwartym kwartale 2016 r.

Z kolei zysk operacyjny ThyssenKrupp zwiększył się w pierwszym kwartale 2017 r. (drugim kwartale obrotowym niemieckiego koncernu) o 31 proc. do 427 mln euro. Była to jednak w dużym stopniu zasługa segmentów firmy oferujących produkty o wysokiej wartości dodanej (np. technologie dźwigowe).

Jak informuje ThyssenKrupp, ze względu na posiadane kontrakty długoterminowe z odbiorcami stali, europejska dywizja produkująca stal (ThyssenKrupp Steel Europe) nie mogła w pełni wykorzystać efektu wzrostu cen stali. Dodatkowo niekorzystny wpływ na ten segment działalności miały rosnące koszty surowców, zwłaszcza węgla koksującego. W efekcie zysk operacyjny ThyssenKrupp Steel Europe w pierwszym kwartale 2017 r. wzrósł o 27 mln euro do 92 mln euro, zaś w zakończonym w marcu całym pierwszym półroczu roku obrotowego 2016/2017 łącznie 119 mln euro, o 4 mln euro więcej niż w porównywalnym okresie poprzedniego roku obrotowego.