Szukaj
2016-08-02

Stale Czarne

ArcelorMittal widzi ożywienie w branży stalowej

Mimo niższych przychodów największy na świecie koncern stalowy wypracował w pierwszym półroczu 2016 r. 696 mln dol. zysku netto wobec 549 mln dol. straty w tym samym okresie 2015 r. Poprawa wyników to m.in. efekt rosnących cen stali. ArcelorMittal spodziewa się utrzymania koniunktury na rynku i zapowiada wprowadzenie nowych produktów dla motoryzacji.

Przychody grupy ArcelorMittal w pierwszych sześciu miesiącach br. wyniosły 28,14 mld dol. w porównaniu z 34 mld dol. w pierwszym półroczu 2015 r. W samym drugim kwartale 2016 r. sprzedaż zamknęła się kwotą 14,74 mld dol. wobec 16,89 mld dol. rok wcześniej. Dużo lepiej wygląda jednak porównanie z przychodami z pierwszego kwartału 2016 r. – wyniosły wtedy 13,4 mld dol.
ArcelorMittal dostarczył na rynek w drugim kwartale tego roku 22,1 mln ton stali, rok wcześniej nieznacznie więcej – 22,2 mln ton. W całym pierwszym półroczu br. koncern dostarczył 43,6 mln ton stali wobec 46,8 mln ton rok temu.
Znacząco poprawiły się zyski. Wynik operacyjny koncernu w drugim kwartale br. wyniósł 1,87 mld dol. wobec 579 mln dol. rok wcześniej. Narastająco zaś zysk operacyjny w pierwszym półroczu br. to 2,15 mld dol., o miliard dolarów więcej niż przed rokiem. Zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniósł 1,8 mld dolarów w drugim kw. 2016 r . i był prawie dwukrotnie wyższy w porównaniu z 0,9 mld dolarów w pierwszym kw 2016 r. oraz 26,5 proc wyższy rok do roku. 
Zysk netto w pierwszym półroczu to 696 mln dol. w porównaniu do 549 mln dol. straty w tym samym okresie 2015 r. W samym drugim kwartale firma zanotowała aż 1,11 mld dol.. zysku netto wobec zaledwie 179 mln zysku rok wcześniej.
Poprawa sytuacji w ostatnich miesiącach nie jest wyłącznie efektem odbicia cen na rynku stali. Istotny wpływ na wyniki miał również jednorazowy zysk w wysokości 0,8 mld dol., wynikający ze zmian układu zbiorowego pracy w ArcelorMittal USA.
Dług netto koncernu zmniejszył się do poziomu 12,7 mld dolarów na 30 czerwca 2016 r., w porównaniu z 17,3 mld dolarów na 31 marca 2016 r. Był to głównie efekt podwyższenia kapitału o 3,1 mld dol., jak również wyprzedaży aktywów o wartości 1,1 mld dol. 
– Drugi kwartał okazał się lepszy dla ArcelorMittal, co spowodowane było wyższym poziomem cen na naszych głównych rynkach. Sprzedaż i wskaźnik EBITDA wzrosły we wszystkich segmentach, włącznie z segmentem wydobywczym. Wzmocniliśmy znacznie nasz bilans, przede wszystkim dzięki wpływom z emisji praw poboru, sprzedaży Gestamp i uwolnieniu kapitału obrotowego, co wpłynęło na zmniejszenie naszego długu netto do poziomu 12,7 mld dolarów – komentuje Lakshmi Mittal, prezes i dyrektor generalny koncernu ArcelorMittal.
Znaczącą poprawę wyników zanotowała także firma zależna koncernu - ArcelorMittal Europe. Jej zysk operacyjny wyniósł 340 mln euro wobec 77 mln euro osiągniętego w pierwszym kwartale 2016 r. Zysk EBITDA spółki wzrósł o 4,2 proc. do 643 mln euro, głównie z powodu niższych kosztów i zwiększenia efektywności.
W ocenie kierownictwa ArcelorMittal, druga połowa 2016 r. powinna być także dobra dla branży stalowej. „Mimo że dynamika wzrostu marż na produkty stalowe słabnie, opóźniony efekt wzrostu cen wpłynie na wyniki operacyjne w pozostałych miesiącach, nawet wtedy, gdy będzie nadchodził okres niższego popytu na stal spowodowany sezonowością w branży” – napisał w komentarzu do wyników zarząd ArcelorMittal.
– Firma koncentruje się obecnie na wdrożeniu strategicznych inicjatyw, w szczególności Planu Działań 2020, aby zwiększyć rentowność. Mimo że branża nadal boryka się z nadwyżką strukturalną, warunki rynkowe są lepsze niż w drugiej połowie 2015 r., co sprawia, że jesteśmy ostrożnymi optymistami jeśli chodzi o pozostałą część roku – dodaje prezes Lakshmi Mittal.
ArcelorMittal zamierza rozszerzyć portfolio gatunków stali dla przemysłu motoryzacyjnego. W 2017 r. firma planuje wprowadzić na rynek dwa nowe gatunki stali dla tego sektora, Usibor 2000 oraz Ductibor 1000.