Szukaj
2016-08-02

WIADOMOŚCI

Nowy prezes SSN: poszerzymy zakres działalności

Musimy stworzyć atrakcyjną ofertę dla obecnych oraz przyszłych członków naszej organizacji - mówi Andrzej Michalski-Stępkowski, prezes Stowarzyszenia Stal Nierdzewna.

 

Od 1 sierpnia 2016 r. kieruje Pan organizacją zrzeszającą czołowe firmy działające na polskim rynku stali nierdzewnych. Jakie cele postawili przed Panem członkowie SSN powierzając Panu to stanowisko?

Objęcie funkcji prezesa Stowarzyszenia Stal Nierdzewna to dla mnie ogromny zaszczyt oraz niesamowite wyzwanie. Chcemy, aby nasze stowarzyszenie miało coraz liczniejszą reprezentację. Już dziś należą do niego czołowe firmy z branży. Jednak trzeba zrobić wszystko, aby do SSN wstępowały kolejne podmioty: dystrybutorzy, przetwórcy oraz producenci stali nierdzewnych obecni na polskim rynku. Korzystając z okazji, zapraszam do kontaktu wszystkich zainteresowanych. Polska jest jednym z największych w Unii Europejskiej rynków stali nierdzewnych. Skala działalność SSN powinna odzwierciedlać ten fakt. 

Zdajemy sobie sprawę z tego, że aby zrealizować wspomniany cel, czyli zwiększyć liczbę członków stowarzyszenia, trzeba stworzyć atrakcyjną ofertę. SSN funkcjonuje od lipca 2012 r. Przez minione lata stało się znakomitym źródłem informacji o stalach nierdzewnych oraz promotorem tego materiału. Poza tym SSN gromadzi informacje rynkowe, współpracuje z krajowymi oraz zagranicznymi organizacjami branżowymi czy też prowadzi działalność szkoleniową i doradczą. Wszystkie te aktywności będą kontynuowane. Jednocześnie zamierzamy znacząco poszerzyć zakres działalności.

SSN będzie platformą wymiany wiedzy i informacji na temat tego, co aktualnie dzieje się na rynku. Naszym członkom zaoferujemy skorzystanie z narzędzi, które tego typu wymianę umożliwiają. Będziemy też dostarczać aktualnych, profesjonalnych i użytecznych informacji z branży oraz jej otoczenia biznesowego, które mogą być wykorzystywane w codziennej działalności firm członkowskich.  

SSN będzie też organizacją lobbingową w dobrym tego słowa znaczeniu. Zamierzamy reprezentować interesy naszych członków w kontaktach z administracją rządową; chcemy konsultować podejmowane przez urzędników decyzje dotyczące branży stali nierdzewnych. I to nie tylko na szczeblu krajowym, ale też europejskim. Z pewnością realizacji tego celu sprzyjać będzie przeniesienie siedziby organizacji z Katowic do Warszawy, w której zlokalizowane są wszystkie urzędy centralne, a także przedstawicielstwa instytucji UE.

Będziemy również promowali firmy członkowskie oraz samo SSN, nawiązując stały kontakt z mediami, zarówno branżowymi, jak i ogólnopolskimi. Chcemy też poszerzać współpracę ze środowiskiem naukowym i akademickim.

Kluczową sprawą jest integracja branży oraz prezentacja jej potencjału. Dlatego chcemy rozszerzyć formułę organizowanej co roku przez SSN konferencji, która odbywa się w czerwcu podczas targów ITM Polska w Poznaniu. Za wcześnie jeszcze, aby mówić o szczegółach. Jednak nasz plan zakłada, że wspomniana konferencja stanie się jednym z najważniejszych tego typu wydarzeń dla branży stali nierdzewnych w tej części Europy.

Kwestie, o których wspomniałem to tylko część zadań, jakie realizować będzie organizacja. Podsumowując, zamierzamy zbudować stowarzyszenie szeroko reprezentujące branżę stali nierdzewnych, które swoim członkom zapewnia prestiż, dba o ich interesy oraz dostarcza informacji i wiedzy, których samodzielne pozyskanie byłoby trudne lub wręcz niemożliwe.  

 

Rodzima branża stali nierdzewnych rozwija się już od ponad 25 lat. Na jakim etapie jest ona obecnie?

Na początku lat 90. XX w. zużycie jawne stali nierdzewnych w Polsce sięgało 15 tys. ton rocznie. Dziś jest to ponad 350 tys. ton. Mamy do czynienia z dojrzałym, poukładanym rynkiem. Trudno się spodziewać, aby w kolejnych latach rósł on w jakimś nadzwyczaj dynamicznym tempie. Jest to jak najbardziej naturalna sytuacja. Należy też podkreślić, że w porównaniu z wieloma krajami Europy Zachodniej, w których wspomniane zużycie jawne stali nierdzewnych w ostatnim czasie wyraźnie spadło, Polska wypada korzystnie. Nic nie wskazuje na to, aby tendencja ta miała się zmienić. 

Obecnie działające na naszym rynku firmy skupiają się nie tyle na poszerzaniu skali działalności, co na jej unowocześnieniu, dopasowaniu do zmieniających się potrzeb klientów oraz poprawie efektywności. Głównie w tym kierunku będą zmierzać inwestycje podejmowane przez przedsiębiorców, którzy w większości z optymizmem spoglądają w przyszłość.

 

A jakie są prognozy dotyczące rozwoju koniunktury na rynku?

Jeżeli chodzi o popyt na stal nierdzewną, to nie ma zagrożenia. Ten na polskim rynku jest stabilny. W kolejnych latach nic pod tym względem się nie zmieni. Pozycję rodzimych przedsiębiorstw z branży umacnia też fakt, że z sukcesem zdobywają rynki zagraniczne. Eksport stanowi obecnie sporą część ich przychodów.

Problemem polskiego sektora, podobnie jak w innych krajach UE, są niskie ceny stali nierdzewnych. To efekt utrzymującej się globalnej nadprodukcji oraz rosnącej podaży ze strony państw azjatyckich z Chinami na czele. Niestety wprowadzane przez Brukselę bariery administracyjne, jak np. cła antydumpingowe, nie do końca spełniają swoją rolę. Import z Azji utrzymuje się na wysokim poziomie. Niskie ceny ograniczają możliwość uzyskania satysfakcjonującej marży. Trzeba jednak nauczyć się z tym żyć. I to właśnie robią nasze firmy.

W warunkach zaostrzającej się konkurencji, dużej zmienności warunków rynkowych oraz niepewności co do kształtowania się koniunktury, warto mieć wsparcie ze strony instytucji, która pomaga usystematyzować wiedzę o świecie oraz poruszać się w skomplikowanej rzeczywistości. Taką rolę dla swoich członków pełni SSN. Im będzie nas więcej, tym bardziej profesjonalna stawać się będzie cała polska branża stali nierdzewnych.

 

Biogram

Andrzej Michalski-Stępkowski (40 l.) z branżą stalową jest związany od ok. 15 lat. Jako dziennikarz i redaktor „Rzeczpospolitej” śledził kluczowe wydarzenia na polskim oraz globalnym rynku hutniczym. Od 2007 r. obserwuje i analizuje branżę stalową z pozycji eksperta, a także wydawcy, m.in. magazynu „Nowa Stal” – jedynego w Polsce tytułu kompleksowo opisującego sektor stali nierdzewnych i aluminium.   

 

Informacje o SSN

Stowarzyszenie Stal Nierdzewna funkcjonuje od 2012 r. Zrzesza czołowe firmy działające w polskiej branży. Jej członkami są: Aperam Stainless Services & Solutions Poland, Invest-Tech, Investa, Italinox Polska, MTL Lewandowski, Kamiński, Pitulski, Nova Trading oraz Outokumpu Distribution Polska. Do zadań SSN należy m.in. reprezentowanie interesów branży, promocja stali nierdzewnych, dostarczanie swoim członkom informacji biznesowych, umożliwianie wymiany wiedzy na temat tego, co się dzieje na rynku oraz wspieranie działań zmierzających do integracji firm z sektora (więcej: www.stalenierdzewne.pl).